صفحات
شماره هشت هزار و سیصد و نود و سه - ۱۱ بهمن ۱۴۰۲
روزنامه ایران - شماره هشت هزار و سیصد و نود و سه - ۱۱ بهمن ۱۴۰۲ - صفحه ۱

درپی تداوم اتهام‌زنی‌های رژیم انگلیس علیه ایران رقم خورد

سفیر انگلیس احضار شد

در پی تداوم اتهام زنی‌های رژیم انگلیس علیه جمهوری اسلامی ایران، سایمون شرکلیف، سفیر انگلیس در تهران بعد از ظهر دیروز از سوی مدیر کل غرب اروپا به وزارت امور خارجه احضار و مراتب اعتراض شدید کشورمان به وی ابلاغ شد.
در این احضار، مدیر کل غرب اروپا ضمن غیر قانونی دانستن تحریم‌های انگلیس به بهانه‌های واهی،اتهام زنی مقامات انگلیسی را بی پایه و بی اساس خوانده و بشدت محکوم کرد.
مدیرکل غرب اروپا جوسازی‌های جاری دولت انگلیس علیه کشورمان را حلقه دیگری از اقدامات غیر سازنده و مخرب در قبال جمهوری اسلامی ایران دانسته و تصریح کرد که اینگونه فضاسازی ها محکوم به شکست است.سفیر انگلیس نیز در پاسخ اظهار داشت مراتب را به پایتخت خود منتقل خواهد کرد.
جستجو
آرشیو تاریخی