عضو کمیسیون انرژی مجلس درگفت‌و‌گو با «ایران» عنوان کرد

مبارزه با فرار مالیاتی اولویت بودجه 1403


بخش‌های غیررسمی و زیرزمینی اقتصاد نیز یکی از محورهای تمرکز سازمان امور مالیاتی است. دولت سیزدهم، از طریق ساماندهی دستگاه‌های پوز، اجرای فاز نخست سامانه مؤدیان، شناسایی مؤدیان جدید و ایجاد امکان تقاطع‌گیری از داده‌‌ها و پایگاه‌های اطلاعاتی در دسترس به سمت شناسایی و اخذ مالیات از این بخش‌های غیررسمی و زیرزمینی اقتصاد کشور حرکت کرده است. درهمین راستا، امسال برای نخستین بار اطلاعات کارت به کارت مبنای محاسبه مالیات قرار گرفت.
رویکردی که سازمان امور مالیاتی پیگیری‌ می‌کند، تمرکز بر اخذ مالیات از فعالیت‌های غیرمولد و مخرب اقتصادی نظیر سوداگری در بازارهای مختلف است. این امر در راستای کاهش جذابیت و همچنین افزایش ریسک این فعالیت‌های مخرب خواهد بود. این رویکرد، وجه دیگر اقدامات اصلاحی در سازمان امورمالیاتی به خصوص در سال 1403 به شمار‌ می‌رود.
یکی از محورهای بسیار مهم دولت در افزایش درآمدهای مالیاتی، اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاح و حذف معافیت‌های غیرضرور است. بخش مهمی از درآمدهای مالیاتی کشور در سال‌های آتی از محل اصلاح این معافیت‌های مالیاتی غیرضرور و غیرکارآمد محقق خواهد شد.
معافیت مالیاتی باید رویکرد توسعه‌گرایانه داشته باشد و در راستای توسعه و تکمیل زنجیره‌های ارزش و همچنین خلق ثروت بیشتر در اقتصاد به کار گرفته شود. درهمین راستا، اصلاح معافیت‌های غیرضرور به عنوان یک راهکار کلیدی با امکان درآمدزایی چند صد هزار میلیارد تومانی در دستور کار سازمان امور مالیاتی قرار گرفته است. درهمین زمینه رمضانعلی سنگدوینی، عضو کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به این موضوع که اصلاح نظام مالیاتی کشور و مقابله با فرار مالیاتی به افزایش درآمدهای دولت از محل مالیات و کاهش وابستگی بودجه به نفت منجر‌ می‌شود، تصریح کرد: رویکرد مجلس این است که مردم فشار مالیاتی مضاعفی متحمل نشوند. بلکه همان‌طور که دولت اعلام کرده است، بناست به کشف مؤدیان جدید و مقابله با فرار مالیاتی اقدام کنیم. وی ادامه داد: در مجلس اجازه ندادیم مالیات بر ارزش افزوده افزایش پیدا کند. این نوع مالیات در سطح 9 درصد حفظ شده است و افزایشی در این زمینه نداشتیم. مردم نگران افزایش قیمت‌‌ها نباشند، این اتفاق رخ نخواهد داد. نماینده حوزه‌‌ گرگان و آق قلا در مجلس خاطرنشان کرد: وقتی کارمندان به صورت مرتب مالیات‌ می‌پردازند، باید تمامی کسانی که با استفاده از منابع کشور فعالیت انجام‌ می‌دهند و درآمدی به دست‌ می‌آورند نیز مالیات حقه‌‌ خودشان را بپردازند.
سنگدوینی گفت: اقدامات اصلاحی اساسی در کشور در دستور کار قرار دارد. در برنامه هفتم توسعه به سمت خانواده محور شدن پیش‌ می‌رویم و به حمایت از خانواده‌‌ها در حوزه‌‌های مختلف از جمله درمان، معیشت، درآمد و تأمین کالاهای اساسی‌ می‌پردازیم.
نماینده حوزه‌‌ گرگان و آق قلا در مجلس خاطرنشان کرد: تولیدکنندگان بخش مولد اقتصاد کشور هستند و حمایت از آنها نیز در دستور کار قرار دارد. در همین راستا، کاهش مالیات تولید از 25 درصد به 18 درصد را مصوب کردیم. حمایت از تولیدکنندگان به نفع کشور است و امکان حمایت از نیروی انسانی که در این واحدهای تولیدی مشغول به کار هستند را فراهم‌ می‌کند. سنگدوینی گفت: افزایش سقف معافیت حقوق کارمندان نیز اقدام مناسبی است که پیشنهادش توسط رئیس جمهور مطرح شد و در مجلس مورد بررسی قرار‌ می‌گیرد. تمامی این اقدامات در این راستاست که فشار مالیاتی را از روی بخش شفاف اقتصاد کشور برداریم و به اخذ مالیات از بخش غیرشفاف اقتصاد و کسانی که فرار مالیاتی دارند، متمرکز شویم.

 

برش

الزام ساماندهی مالیات‌‌های غیرضرور
عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: اقدامات اساسی در راستای حمایت از بخش شفاف اقتصاد کشور صورت گرفته است. درهمین راستا‌ می‌توانیم به معافیت حدود 50 درصد از مؤدیان خرد اشاره کنیم. تأکید بر مالیات‌ستانی از مؤدیان بزرگ و پردرآمد است و قصد نداریم به کسب و کارهای خرد ضربه بزنیم ومالیات تولید نیز کاهش پیدا کرده است. در افزایش درآمدهای مالیاتی دولت، مبارزه با فرار مالیاتی دانه‌درشت‌های غیرمولد و حمایت از تولید مدنظر است. رمضانعلی سنگدوینی ادامه داد: موضوع ساماندهی مالیات‌‌های غیرضرور نیز موضوع مهمی است که در راستای افزایش درآمدهای دولت مدنظر قرارگرفته است.

جستجو
آرشیو تاریخی