فرصت مظلومان و مسئولیت متفکران

محمد مهدی اسماعیلی
عضو هیأت علمی دانشگاه تهران و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

تداوم جنایات هولناک رژیم صهیونیستی در کنار ابعاد گوناگون آن، مسئولیت‌های دانشوران، روشنفکران و متفکران را نیز دشوارتر از گذشته کرده و همگان را در موقعیت خطیری قرار داده است. برای همه اهل نظر روشن است که اندیشه و عمل به هم آمیخته است و با یکدیگر سنجیده می‌شود. متأسفانه، «غربی‌سازی جهان» که در دهه‌های گذشته با نقاب مدرنیته و دموکراسی، تبلیغ و ترویج شد، حجم جنایت‌های سازمان‌یافته دولتی را به شکلی بی‌سابقه در تاریخ معاصر جهان افزایش داد. راهبرد و سیاست رژیم صهیونیستی و حمایت تمام قد غرب از آن، یک نمونه کامل از این توحش است که نقاب تمدن بر چهره خود زده بود. اکنون این نقاب، در برابر همه جهانیان از صورت جانیان به زمین افتاده است. آنچه در غرب غایب است، عقلانیت است. فقدان اندیشهٔ عقلانی به استمرار عملِ جنون‌آمیز منجر شده است و بنابراین، همه باید بیش از گذشته برای «غیاب عقل در غرب» نگران باشیم. با روند فعلی، اگر ایدئولوژی مدرن غرب، یک «ایدئولوژی جنایتِ بدون مرز» نامیده شود، سخن گزافی گفته نشده است. گریزی نیست جز اینکه یک‌جا بر این جنون غربی و جنایات صهیونیستی، نقطه پایان گذاشت. بی‌تردید اگر چنین نشود غرب، جهان را به «آستانهٔ نیستی» خواهد کشاند. این یک خطرِ آتی نیست، بلکه یک خطرِ آنی است که دانشمندان بزرگ درباره آن هشدار می‌دهند و عالمان و عاقلان نمی‌توانند چنین خطری را نادیده بگیرند.
 در این وضع، ساختارهای نظام بین‌الملل نیز زیر بار ستم خرد شده و قدرت فجایع، چنان سنگین است که همه نظم‌ها را دگرگون کرده است. امروز، زمان آن است که به نظریه‌پردازی پیرامون مکانیسم‌های جدید در حقوق بین‌الملل برای مبارزه بی‌امان با این فجایع اندیشیده شود، چرا که حقوق بین‌المللِ جاری، نه ظرفیت پیشگیری از این حجم جنایت را دارد و نه ظرفیت کیفر آن را. وانگهی، همه می‌دانیم در این لحظه، دنیا بسیار تاریک است، اما در همین تاریکی، چشم‌اندازهای یک انقلاب معرفتی و تمدنی، روشن‌تر از همیشه به نظر می‌رسد. متفکران بزرگ و صاحبان خرد در این برهه می‌توانند به ایفای مسئولیت تاریخ‌ساز خود برای توسعه نظریه‌های حقوقی عادلانه، اندیشه‌های سیاسی مترقی و همچنین، روش‌های نابودی توحش بپردازند. این لحظه تاریخی، با همه دشواری‌های غیرقابل وصف آن، «فرصتِ مظلومان» و هنگامهٔ ساختن یک دنیای جدید نیز می‌تواند باشد؛ دنیایی که عاری از جنایت، جنون، تبعیض و نژادپرستی است. از سوی دیگر، ما در زمانه‌ای با هم گفت‌وگو می‌کنیم که سیاستِ جهانی و نظامات آن، توسط تبهکاران به گروگان گرفته شده است. متفکران آزاده در کنار مردم می‌توانند با انقلاب در معادلات، این گروگان را آزاد کنند.
امروز بر همگان فرض است که با افشای ترفندهای ایدئولوژی غربی، فرق «تبهکاران» از «سیاستمداران» و «دولتمردان» را برای افکار عمومی جهان تبیین کنند. جای تبهکاران در جهنم است، نه در پهنه سیاستِ جهان. در کنار همه اقدامات قدرتمندی که برای توقف توحش غربی از سوی کشورهای مسلمان و مستقل در جریان است، باید قدرت اندیشه را بسیار قدر دانست. این بر عهده همه متفکران است که به سهم خود و با تشکیل اتحادهای جدید فکری - مردمی اجازه ندهند تا «ایدئولوژی جنایت» بیش از این استمرار یابد و جان مردم را بگیرد. امید که با کمک الهی، رسالت بزرگ خود را به انجام رسانند.

 

جستجو
آرشیو تاریخی