صفحات
شماره هشت هزار و دویست و هشتاد و دو - ۲۸ شهریور ۱۴۰۲
روزنامه ایران - شماره هشت هزار و دویست و هشتاد و دو - ۲۸ شهریور ۱۴۰۲ - صفحه ۱

سرلشگر باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح:

مشتریان پهپادهای ایران چندین برابر توان تولیدی ماست

سردار سرلشکر محمد باقری رئیس ستادکل نیروهای مسلح در همایش تخصصی دفاع مقدس و نقش آن بر امنیت ملی ایران و غرب آسیا طی سخنانی اظهار داشت: در دفاع مقدس درست عکس آن اتفاقی که در دویست سال گذشته افتاده بود، صورت گرفت. تمام دنیا در اختیار صدام بود و از حمایت‌های سیاسی، حقوقی و بین‌المللی و حمایت کامل نظامی برخوردار بود.
به گزارش تسنیم، وی افزود: اما ملت ایران با رهبری امام بزرگوار با جهاد و ایستادگی و ابتکار و خلاقیت توانست ورق را برگرداند. هشت سال ملت و نیروهای مسلح ما ایستادند و پیروز از این میدان درآمدند. امروز کسی که حمله کرد چه سرنوشتی دارد و ملت مظلوم ایران که ایستاد و مقاومت کرد چه سرنوشتی دارد؟
سردار باقری ادامه داد: این تغییر روند، تصویری را که از ایران در ذهن جهان بود تغییر داد. پس دفاع مقدس یک مبدأ تاریخ‌ساز برای ملت ایران است. این وظیفه ما بازماندگان جنگ است که این واقعیت را برای نسل‌های جدید تبیین کنیم تا بدانند چه اتفاقی افتاده و چه ذخیره‌ای دارند تا بتوانند بر مشکلات غلبه کرده و امور کشور را به پیش ببرند.
 
برکات راهبردی دفاع مقدس
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ادامه داد: جنگ چیز خوشایندی نیست و جنگی هم که به ملت ایران تحمیل شد خواسته ملت ایران نبود اما مردم ما با تمام وجود از خود دفاع کردند. اما در کنار خسارات، دفاع مقدس برکات زیادی برای ما به همراه آورد. از جمله دستاوردهای بسیار مهم راهبردی سیاسی، اقتصادی، نظامی و دفاعی و فرهنگی برای ما به همراه آورد.
سردار باقری ادامه داد: در دفاع مقدس تمامیت ارضی کشور ما تثبیت شد و به این راحتی کسی جرأت تعرض به کشور ما را ندارد. در این دوران ارتش پایان جنگ با ارتش قبل از جنگ کاملاً فرق می‌کرد و کاملاً آبدیده شد. ارتش روش طرح‌ریزی و انجام عملیات را در جنگ کاملاً یاد گرفت و سپاه که سازمان کوچکی بود و جنبه دفاعی نداشت وارد صحنه نظامی شد و در پایان جنگ سپاه دارای سازمان رزم گسترده‌ای بود.
 
در دانشگاه‌های نظامی ما، تفکر بیگانگان تدریس نمی‌شود
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ادامه داد: نیروهای مسلح در تمام ابعاد، خود اتکا شدند. من معتقدم خود اتکایی در ابعاد نرم‌افزاری بسیار مهم‌تر از ابعاد سخت‌افزاری است. اینکه نیرویی قادر به جمع‌آوری اطلاعات راهبردی است و قادر است طرح‌ریزی راهبردی کند و می‌داند چگونه باید بجنگد و خودش را برای نبردهای آینده آماده کند، حاصل دفاع مقدس است.
وی گفت: در آینده با انواع نبردها مواجه هستیم اما در حوزه‌های تربیت نیرو و طرح‌ریزی‌های راهبردی هیچ وابستگی نداریم در حالی که ارتش‌های جهان مقلد چهار پنج کشور هستند در صورتی که در دانشگاه‌های نظامی ما، تفکر بیگانگان تدریس نمی‌شود.
 
کشورهای بزرگ مشتری پهپادهای ایران
سردار باقری عنوان کرد: دستیابی به الگویی برای مشارکت دادن مردم و همچنین رشد بی‌نظیر صنایع دفاعی از دستاوردهای دفاع مقدس است. روزی ما تحریم بودیم که چیزی نخریم اما امروز تحریم هستیم که چیزی نفروشیم. امروز مشتریان پهپادهای ما چندین برابر توان تولیدی ما است و کشورهای بزرگ جهان به دنبال تسلیحات ما هستند.
 
نبرد مرکب و قدرت موشکی؛ دستاورد دفاع مقدس
رئیس ستادکل نیروهای مسلح عنوان کرد: از سوی دیگر قدرت موشکی بالستیک ایران جزو قدرتهای برتر جهان است. این از دستاوردهای دفاع مقدس است. به همین نحو قدرت پهپادی ما گسترش پیدا کرد و امروز به قدرت بزرگ پهپادی تبدیل شدیم که تنه به تنه قدرتهای بزرگ جهان می‌زند.
سردار باقری در پایان خاطرنشان کرد: ما مفاهیم راهبردی دفاعی را در جنگ به صورت عملی درک کردیم. اهمیت بازدارندگی دفاعی را در جنگ با گوشت و پوستمان درک کردیم و فهمیدیم که باید مراقبت کنیم تا این بازدارندگی آسیب نبیند.

 

 


سردار سرلشکر محمد باقری رئیس ستادکل نیروهای مسلح در همایش تخصصی دفاع مقدس و نقش آن بر امنیت ملی ایران و غرب آسیا طی سخنانی اظهار داشت: در دفاع مقدس درست عکس آن اتفاقی که در دویست سال گذشته افتاده بود، صورت گرفت. تمام دنیا در اختیار صدام بود و از حمایت‌های سیاسی، حقوقی و بین‌المللی و حمایت کامل نظامی برخوردار بود.
به گزارش تسنیم، وی افزود: اما ملت ایران با رهبری امام بزرگوار با جهاد و ایستادگی و ابتکار و خلاقیت توانست ورق را برگرداند. هشت سال ملت و نیروهای مسلح ما ایستادند و پیروز از این میدان درآمدند. امروز کسی که حمله کرد چه سرنوشتی دارد و ملت مظلوم ایران که ایستاد و مقاومت کرد چه سرنوشتی دارد؟
سردار باقری ادامه داد: این تغییر روند، تصویری را که از ایران در ذهن جهان بود تغییر داد. پس دفاع مقدس یک مبدأ تاریخ‌ساز برای ملت ایران است. این وظیفه ما بازماندگان جنگ است که این واقعیت را برای نسل‌های جدید تبیین کنیم تا بدانند چه اتفاقی افتاده و چه ذخیره‌ای دارند تا بتوانند بر مشکلات غلبه کرده و امور کشور را به پیش ببرند.
 
برکات راهبردی دفاع مقدس
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ادامه داد: جنگ چیز خوشایندی نیست و جنگی هم که به ملت ایران تحمیل شد خواسته ملت ایران نبود اما مردم ما با تمام وجود از خود دفاع کردند. اما در کنار خسارات، دفاع مقدس برکات زیادی برای ما به همراه آورد. از جمله دستاوردهای بسیار مهم راهبردی سیاسی، اقتصادی، نظامی و دفاعی و فرهنگی برای ما به همراه آورد.
سردار باقری ادامه داد: در دفاع مقدس تمامیت ارضی کشور ما تثبیت شد و به این راحتی کسی جرأت تعرض به کشور ما را ندارد. در این دوران ارتش پایان جنگ با ارتش قبل از جنگ کاملاً فرق می‌کرد و کاملاً آبدیده شد. ارتش روش طرح‌ریزی و انجام عملیات را در جنگ کاملاً یاد گرفت و سپاه که سازمان کوچکی بود و جنبه دفاعی نداشت وارد صحنه نظامی شد و در پایان جنگ سپاه دارای سازمان رزم گسترده‌ای بود.
 
در دانشگاه‌های نظامی ما، تفکر بیگانگان تدریس نمی‌شود
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ادامه داد: نیروهای مسلح در تمام ابعاد، خود اتکا شدند. من معتقدم خود اتکایی در ابعاد نرم‌افزاری بسیار مهم‌تر از ابعاد سخت‌افزاری است. اینکه نیرویی قادر به جمع‌آوری اطلاعات راهبردی است و قادر است طرح‌ریزی راهبردی کند و می‌داند چگونه باید بجنگد و خودش را برای نبردهای آینده آماده کند، حاصل دفاع مقدس است.
وی گفت: در آینده با انواع نبردها مواجه هستیم اما در حوزه‌های تربیت نیرو و طرح‌ریزی‌های راهبردی هیچ وابستگی نداریم در حالی که ارتش‌های جهان مقلد چهار پنج کشور هستند در صورتی که در دانشگاه‌های نظامی ما، تفکر بیگانگان تدریس نمی‌شود.
 
کشورهای بزرگ مشتری پهپادهای ایران
سردار باقری عنوان کرد: دستیابی به الگویی برای مشارکت دادن مردم و همچنین رشد بی‌نظیر صنایع دفاعی از دستاوردهای دفاع مقدس است. روزی ما تحریم بودیم که چیزی نخریم اما امروز تحریم هستیم که چیزی نفروشیم. امروز مشتریان پهپادهای ما چندین برابر توان تولیدی ما است و کشورهای بزرگ جهان به دنبال تسلیحات ما هستند.
 
نبرد مرکب و قدرت موشکی؛ دستاورد دفاع مقدس
رئیس ستادکل نیروهای مسلح عنوان کرد: از سوی دیگر قدرت موشکی بالستیک ایران جزو قدرتهای برتر جهان است. این از دستاوردهای دفاع مقدس است. به همین نحو قدرت پهپادی ما گسترش پیدا کرد و امروز به قدرت بزرگ پهپادی تبدیل شدیم که تنه به تنه قدرتهای بزرگ جهان می‌زند.
سردار باقری در پایان خاطرنشان کرد: ما مفاهیم راهبردی دفاعی را در جنگ به صورت عملی درک کردیم. اهمیت بازدارندگی دفاعی را در جنگ با گوشت و پوستمان درک کردیم و فهمیدیم که باید مراقبت کنیم تا این بازدارندگی آسیب نبیند.

جستجو
آرشیو تاریخی