علی سلاجقه رئیس سازمان حفاظت محیط زیست

دولت با تمام اعتقاد برای نجات پیروز تلاش کرد

سلاجقه با اشاره به اینکه سزارین و دخالت انسان، سبب شد که سه توله یوز ایران در شرایط مصنوعی زندگی کنند و مادر، آنها را نپذیرد، اضافه کرد: ما از همه ظرفیت‌های داخلی استفاده کردیم تا پیروز به نحو مطلوب رشد کند.

سلاجقه: دولت با تمام اعتقاد برای نجات پیروز تلاش کرد
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، در توضیحاتی درباره شرایط تولد، زندگی و درنهایت تلف شدن پیروز - توله یوز ایرانی - اظهارکرد: از آنجایی که پدر و مادر پیروز از قاچاقچیان گرفته شدند، از ابتدا در وضعیت جسمی مناسبی نبودند، از سوی دیگر به صورت طبیعی زاد و ولد یوزها سختی‌های زیادی دارد، اما به رغم اینها با استفاده از ظرفیت‌های داخلی از همین پدر و مادر کم بنیه سه توله یوز به دنیا آمد.علی سلاجقه با اشاره به اینکه سزارین و دخالت انسان، سبب شد که این سه توله یوز در شرایط مصنوعی زندگی کنند و مادر، آنها را نپذیرد، اضافه کرد: اما با توجه به رویه امیدی که در مردم ایجاد شد ما از همه ظرفیت‌های داخلی استفاده کردیم تا پیروز به نحو مطلوب رشد کند.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه پیروز از ابتدا با مسائل متعددی از یبوست تا مسائل گوارشی درگیر بود، اظهارکرد: در 10 ماه نگهداری او، موضوعاتی چون مسائل گوارشی و استخوان بندی و موضوع کلیه پیش آمد، اما پیروز تحت کنترل بهترین دامپزشکان بود و شرایط کاملاً قرنطینه داشت و کسی که مسئول نگهداری پیروز بود، ارتباط روانی قوی با او برقرار کرده بود. وی با اشاره به اینکه دامپزشکی از آفریقای جنوبی به صورت مرتب پیروز را معاینه می‌کرد، گفت: این موضوع به این دلیل که یک چرخه کامل مطالعاتی برای کشور در پی داشت، بسیار ارزشمند بوده و به یک کار آزمایشگاهی تبدیل شده بود و تجربه‌ای به این شکل در دنیا وجود نداشت. سلاجقه با اشاره به اینکه برای اولین بار، دولت سیزدهم با تمام اعتقاد برای نجات پیروز تلاش کرد، گفت: دولت این نگاه را به تمام منابع زیستی بویژه گونه‌های در حال انقراض دارد، تا جایی که اکنون ۷ قلاده ماده از این گونه دیده شده که توله یوز دارند و حفاظت می‌شوند. سلاجقه در پایان گفت: پیروز دچار بیماری کلیوی و نیازمند دیالیز و تعویض خون شد که باید از مادر گرفته می‌شد، اما با توجه به بارداری «ایران» (مادر این یوز)، تصمیم گرفته شد دیالیز با روش دیگری انجام شود اما متأسفانه این عملیات ۱۲ ساعته به نتیجه نرسید، هرچند از جنبه علمی دستاوردهای خوبی برای کشور به دست آمد.
جستجو
آرشیو تاریخی