وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خبر داد

رفع فیلترینگ برخی پلتفرم‌ها در روزهای آینده

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در جمع خبرنگاران گفت: محدودیت پلتفرم‌هایی که قابلیت رفع دارند، برداشته خواهد شد و در آینده‌ای نزدیک خبرهای خوشی در این‌باره خواهیم داشت.

 

14

جستجو
آرشیو تاریخی