صنعت‌ استخراج رمـز‌ارز و فرصت‌هایی ‌که از‌دست‌ می‌رود

اجرا نشدن مصوبه ایجاد نیروگاه‌های خودتأمین،‌یعنی فرصت سوزی برای تولید‌ 2هزار‌مگاوات برق،‌درآمدزایی یک میلیارد دلاری و توسعه فعالیت‌های قانونی

3

جستجو
آرشیو تاریخی