وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشست خبری هفتگی با نمایندگان رسانه‌ها:

یارانه‌نان حذف نمی‌شود

14
جستجو
آرشیو تاریخی