کارکنان دولت کارت سفر ۳۰ میلیون تومانی می‌گیرند

مدیرعامل شرکت مادرتخصصی توسعه ایرانگردی و جهانگردی از رونمایی پلتفرم جدیدی با نام «ایران‌سفر» و اختصاص کارت سفر ۳۰ میلیون تومانی با هدف ارزان‌سازی سفر خبر داد.

2

جستجو
آرشیو تاریخی