اتفاقی خاص برای یک زباله گرد در اجرای نمایش خیابانی جشنواره تئاتر فجر

زباله‌گـردی که بازیگر تئاتر شد

در سومین روز از برگزاری جشنواره تئاتر فجر، در جریان اجرای نمایش خیابانی «لیلی و مجنون» در پهنه رودکی، یک زباله‌گرد به گروه بازیگران این کار پیوست

3
جستجو
آرشیو تاریخی