مدیریــت بــودجه با‌ خرید هدفمند

نزدیک عید نوروز است و خریدها برای رفتن به استقبال سال نو در این ماه آغاز می‌شود و شور و شوق فراوانی برای خرید وجود دارد. با وجود جذابیت خرید می‌توان گفت خرید متناسب با بودجه و در کل خرید اقتصادی یک هنر است.

12

جستجو
آرشیو تاریخی