درگزارش جدید مرکز پژوهش‌های مجلس مطرح شد

امنیت سرمایه‌گذاری در امن ترین وضعیت

بررسی پیشینه گزارش مرکز پژوهش‌ها نشان می‌دهد امتیاز مؤلفه «ثبات نرخ ارز» که یکی از مؤلفه‌های ذیل «ثبات اقتصاد کلان» است، با ثبت عدد ۰.۸۷ به پایین‌ترین رقم از ابتدای تاریخ سنجش امنیت سرمایه‌گذاری (زمستان ۹۶) تاکنون رسید.


گزارش جدید مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد امنیت سرمایه‌گذاری از منظر فعالان اقتصادی به بهترین وضعیت از ابتدای سنجش این شاخص (زمستان ۹۶) تاکنون رسیده که مهم‌ترین عامل آن «ثبات اقتصاد کلان» بوده و مهم‌ترین مؤلفه در بهبود ثبات اقتصاد کلان و ارتقای امنیت سرمایه‌گذاری است.
مرکز پژوهش‌های مجلس گزارش پایش امنیت سرمایه‌گذاری به تفکیک استان‌ها و حوزه‌های کاری برای تابستان ۱۴۰۲ را منتشر کرد. این گزارش شامل ۳۸ مؤلفه آماری (عددی) و غیر آماری (پیمایشی) است که در ۷ نماگر تجمیع می‌شوند. ۷ نماگر این گزارش شامل عملکرد دولت، ثبات اقتصاد کلان، فرهنگ وفای به عهد و صداقت و درستی، تعریف و تضمین حقوق مالکیت، ثبات و پیش‌بینی پذیری مقررات و رویه‌های اجرایی، شفافیت و سلامت اداری و همچنین مصونیت جان و مال شهروندان از تعرض است.
گزارش یاد شده، بیست و سومین سنجش پی‌درپی و فصلی «شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در ایران» است که اولین سنجش آن در زمستان ۹۶ انجام شد.
این گزارش، با استفاده از آمارهای رسمی منتشر شده و در دسترس و نیز ارزیابی ۷ هزار و ۸۱۲ فعال اقتصادی نمونه از میان فعالان اقتصادی همه استان‌های کشور بوده که وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری در تابستان سال ۱۴۰۲ را با ۳۸ مؤلفه، هفت نماگر به تفکیک ۳۱ استان و ۹ حوزه کسب‌وکار نشان می‌دهد.
طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری در تابستان ۱۴۰۲ به بهترین وضعیت خود از زمان اندازه‌گیری شاخص امنیت سرمایه‌گذاری (زمستان ۹۶) تاکنون رسیده است. در این گزارش آمده که شاخص کل امنیت سرمایه‌گذاری در ایران که با استفاده از دو مجموعه داده‌های پیمایشی و آماری تهیه می‌شود در تابستان امسال، کمّیت ۵.۶۶ از ۱۰ (۱۰ بدترین حالت) سنجیده شده است. مقدار عددی این شاخص در مطالعه فصل قبل (بهار ۱۴۰۲) ۵.۷۳ بوده که نشان می‌دهد ارزیابی فعالان اقتصادی از امنیت سرمایه‌گذاری در تابستان امسال نسبت به بهار به مقدار قابل‌توجهی بهتر شده است.
این گزارش نشان می‌دهد ارزیابی فعالان اقتصادی در تمام ۷ نماگر مورد مطالعه برای امنیت سرمایه‌گذاری بهبود یافته است. جدول زیر، جزئیات ۷ نماگر امنیت سرمایه‌گذاری را نشان می‌دهد. نکته دیگر در این جدول، پیشرفت چشمگیر نماگر «ثبات اقتصاد کلان» است. این نماگر در بهار امسال امتیاز ۶.۳۶ را داشته که در تابستان به ۵.۷۸ رسیده که نشانگر بهبود ثبات اقتصاد کلان از منظر فعالان اقتصادی است. بررسی جزئیات نماگرهای مورد مطالعه (۳۸ مؤلفه) نشان می‌دهد «ثبات نرخ ارز» مهم‌ترین عامل در بهبود ثبات اقتصاد کلان و در نهایت بهبود امنیت سرمایه‌گذاری از منظر فعالان اقتصادی بوده است.

اثر مثبت ثبات نرخ ارز
بررسی پیشینه گزارش مرکز پژوهش‌ها نشان می‌دهد امتیاز مؤلفه «ثبات نرخ ارز» که یکی از مؤلفه‌های ذیل «ثبات اقتصاد کلان» است، با ثبت عدد ۰.۸۷، به پایین‌ترین رقم از ابتدای تاریخ سنجش امنیت سرمایه‌گذاری (زمستان ۹۶) تاکنون رسیده است. ثبات نرخ ارز که در ارزیابی فعالان اقتصادی به‌عنوان بهترین شاخص در برقراری امنیت سرمایه‌گذاری ارزیابی شده، همان موضوعی است که رئیس کل بانک مرکزی از آن به‌عنوان هدف خود از اجرای سیاست تثبیت یاد کرد.

جستجو
آرشیو تاریخی