سقف ارز ۱۰هزار دلاری برای بیمـــــــاران برداشته شد

بر اساس مقررات ارزی جدید، تغییراتی در تأمین و اختصاص ارز درمانی اعمال شده که مهم‌ترین آن، برداشته شدن سقف ارز 10 هزار دلاری برای بیمارانی است که ضمن داشتن شرایطی خاص، تأییدیه شورای عالی پزشکی وزارت بهداشت را نیز داشته باشند.

14

جستجو
آرشیو تاریخی