سازمان دامپزشکی اعلام کرد

تمام گوشت‌های برزیلی موجود در بازار سالم است

به دنبال انتشار خبری مبنی بر شناسایی یک مورد ابتلا به جنون گاوی در ایالت پارا کشور برزیل، ایران واردات گوشت از سراسر برزیل را به صورت موقت متوقف کرد.

14

جستجو
آرشیو تاریخی