تشدید مصرف آب تهران همزمان با خانه‌تکانی

میزان مصرف آب در استان تهران در اسفندماه به دلیل خانه‌تکانی شهروندان، افزایش بی‌رویه ای داشته است. این درحالی است که بارش‌های اخیر هنوز تأثیری بر تأمین آب سدهای استان نداشته و این مصرف بی‌رویه، می‌تواند مشکلات فراوانی برای منابع آبی به همراه داشته باشد.
به گزارش ایرنا، طبق گزارش اخیر دفتر اطلاعات و داده‌های آب کشور، موجودی سدهای پنج‌گانه تهران شامل ماملو، لتیان، لار، امیرکبیر و طالقان از ابتدای سال آبی جاری تا ۶ اسفندماه به ۲۲۳ میلیون مترمکعب رسیده که نسبت به سال گذشته ۲۸ درصد کاهش دارد.
درباره وضعیت بارندگی‌های استان تهران هم باید گفت از ابتدای سال آبی جاری تا ۵ اسفند، ۱۰۳.۵ میلیمتر بارش داشته ایم که در مقایسه با دوره بلندمدت ۵۴ساله با بارش ۱۴۹.۶ میلیمتر ۳۱ درصد کاهش دارد. بارش‌های امسال تهران همچنین نسبت به دوره مشابه پارسال که ۱۱۷.۸ میلیمتر بارش داشته کاهش ۱۲ درصدی نشان می‌دهد.
مدیر دفتر بهره‌برداری و توسعه شبکه توزیع و کاهش آب بدون درآمد گفت: مصرف آب شهر تهران اکنون به ۴۳ هزار لیتر بر ثانیه رسیده درحالی‌که تولید آن اکنون به ۳۷ هزار لیتر بر ثانیه رسیده است و این به معنای آن است که شهروندان بیش از تولید، آب مصرف می‌کنند.
علی اکبر ملکوتی افزود: برای تأمین نیاز مشترکان اکنون از حجم ذخیره مخازن استفاده می‌کنیم. این مخازن یک میلیون متر مکعب آب دارند که این حجم با وضعیت مطلوب ۲۰۰ هزار متر مکعب کاهش دارد. به دلیل محدودیت در منابع آب سطحی که به دلیل استمرار ۳ساله خشکسالی رخ داده و نیز بارش‌های حوضه آبریز که به صورت برف هستند و هنوز ذوب نشده‌اند محدودیت‌های تأمین آب پا برجاست. لذا مدیریت مصرف بویژه در ماه پایانی سال که شهروندان برای خانه تکانی اقدام می‌کنند ضروری است. تمام تلاش ما این است که در زمینه تأمین آب، مشکلی ایجاد نشود اما شهروندان هم باید با همکاری به تداوم تأمین آب کمک کنند تا تابستان امسال مشکلی برای تأمین آب نداشته باشیم.
جستجو
آرشیو تاریخی