بررسی مسمومیت دانش‌آموزان قمی توسط کمیسیون بهداشت مجلس

محمدعلی محسنی بندپی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی گفته به‌دنبال اظهارنظر اخیر معاون وزیر بهداشت مبنی‌ بر عمدی بودن مسمومیت دانش‌آموزان قمی، رئیس مجلس شورای اسلامی به کمیسیون بهداشت مأموریت بررسی این موضوع را با سفر به قم داد.

2

جستجو
آرشیو تاریخی