موافقت سران قوا با اختیارات جدید بانک مرکزی در مهار قیمت ارز

وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشست نقش مالیات در مسئولیت‌های اجتماعی گفت: بسته پیشنهادی بانک مرکزی برای دریافت اختیارات لازم با هدف مهار قیمت ارز و حفظ ارزش پول ملی در جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا بررسی و تصویب شد.

 

14

جستجو
آرشیو تاریخی