مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی شهری کشور:

تعداد مسافر مبنای دریافت کرایه تاکسی در کشور است

افزایش کرایه‌ها قبل از تصویب و اعلام نرخ جدید تخلف است

2
جستجو
آرشیو تاریخی