معاون هوانوردی سازمان هواپیمایی خبر داد

جریمه سنگین ایرلاین‌ها درصورت تأخیر بالای ۵ ساعت

معاون هوانوردی سازمان هواپیمایی از جریمه سنگین ایرلاین‌ها در صورت تأخیر بیش از 5 ساعت خبر داد و گفت: تأخیر بیش از پنج ساعت مشمول انجام یک پرواز رایگان برای رساندن مسافر به مقصد و بازپرداخت همه هزینه بلیت به مسافر می‌شود.
به گزارش ایرنا، حسن خوشخو افزود: به روزرسانی آیین‌نامه حقوق مسافران هوایی، درخواست عامه مسافران از سازمان هواپیمایی بود که بعد از حدود یک‌سال در نهایت، پاییز امسال نسخه جدید آن ابلاغ و در دسترس مسافران و شرکت‌های هواپیمایی قرار گرفت.
معاون هوانوردی و امور بین‌الملل سازمان هواپیمایی افزود: در دستورالعمل قبلی، بازپرداخت پول مسافر در شرایط تأخیر و ابطال پروازها غیرشفاف بود اما اکنون در صورت ابطال پرواز، بازپرداخت پول مسافر، ۴۸ ساعته است. بر اساس جدول موجود در صورت تأخیر بالای پنج ساعت، ضمن اینکه ایرلاین‌ها موظف هستند مسافر را به مقصد مورد نظر ببرند، باید پول پرواز انجام شده را هم به عنوان جبران خسارت، به‌طور کامل به مسافر بازگردانند. البته این رویه، در همه جای جهان حاکم است و ایرلاین‌های متأخر ضمن بازپرداخت کل هزینه پرواز به مسافر، موظف به جابه‌جایی وی به مقصد مورد نظر به صورت رایگان هستند.
جستجو
آرشیو تاریخی