ریزش قیمت دلار دور از انتظار نیست

مدیر پروژه مرکز مبادلات ارز و طلا گفت: متقاضیان ارز که تقاضای آنها رسمی و مولد نیست، احتیاط زیادی کنند و نوسانات این روزها را در نظر گیرند، زیرا احتمال نوسانات کاهشی و ریزش دلار بسیار زیاد است

14

جستجو
آرشیو تاریخی