تعرفه عوارض خروج از کشور در سال ۱۴۰۲ تغییر نمی‌کند

تعرفه خروج از کشور در سال آینده، که کمیسیون تلفیق در جریان رسیدگی به لایحه بودجه مقرر کرده بود ۲۰ درصد افزایش یابد، به تصویب نمایندگان مجلس نرسید و به این ترتیب سال آینده این تعرفه، طبق نظر دولت، ثابت می‌ماند. به گزارش ایرنا، در جلسه نوبت عصر روز گذشته صحن علنی مجلس شورای اسلامی و در ادامه بررسی بخش درآمدی جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۲، بند الحاقی (۶) تبصره (۶) لایحه بودجه ۱۴۰۲ با رأی نمایندگان حذف شد.بند الحاقی ۶ این تبصره در لایحه ارسالی دولت به مجلس نبود و کمیسیون تلفیق بودجه، این بند را که مربوط به افزایش تعرفه عوارض خروج از کشور است به لایحه افزوده بود. اگر این بند به تصویب می‌رسید، تعرفه عوارض خروج از کشور ۲۰ درصد نسبت به سال ۱۴۰۱ افزایش می‌یافت. در جریان بررسی این بند، ابتدا پیشنهاد حذف این بند مطرح شد که نمایندگان با این پیشنهاد موافقت کردند.
جستجو
آرشیو تاریخی