گشت و‌گذاری در جنوب ایران

هرمزگان، سرزمین جزایر و سواحل

وجود جزایر در تمام کشورها از امتیازات گردشگری به شمار می‌آید. استان هرمزگان در جنوب ایران با داشتن ۱۴جزیره زیبا و وجود ۶۰۰ کیلومتر نوار ساحلی این جزایر از زمره با ظرفیت‌ترین استان‌های ایران در زمینه جذب گردشگر است.

3 تا 5
جستجو
آرشیو تاریخی