هوای پاک زیر غبار قوانین اجرا نشده

سخنگوی دولت با تشریح مصوبات جلسه روز گذشته هیأت دولت گفت: رئیس جمهور در جلسه هیأت دولت، در مورد اجرای قانون هوای پاک، به همه دستگاه‌های مرتبط تأکید جدی داشتند.
به گزارش ایسنا، علی بهادری جهرمی افزود: این موضوع بلندمدت است و ساختارهای لازم در این زمینه به نوعی به نگاه جدی‌تری نیاز دارد، ولی از کارهای کوتاه مدت هم نباید غافل شد تا با سرعت هرچه بیشتر بتوانیم شاهد بهبود وضعیت هوا باشیم. سخنگوی دولت افزود: در نگاه‌ بلند مدت‌، با پیشنهاد و برنامه‌ریزی وزارت جهاد کشاورزی، نهضت و پویش مردمی کاشت نهال در دستور کار قرار گرفته است. با نگاه به جوانب مختلف موضوع، این پویش می‌تواند پیش برود تا کمک بلندمدت‌تری دراین زمینه باشد.
جستجو
آرشیو تاریخی