رئیس جمهور با اشاره به عزم دولت سیزدهم در فسادستیزی تأکید کرد

برخورد دولت با گلوگاه‌های فسادزا

برخی از پرونده‌های فساد را به دستگاه قضایی ارجاع داده‌ایم انتظار عمومی از قوه قضائیه رسیدگی به این پرونده‌هاست

دکتر سید ابراهیم رئیسی در جلسه عصر دیروز یکشنبه هیأت دولت فسادستیزی را یکی از مهمترین شاخصه‌های دولت مردمی برشمرد و تصریح کرد:‌ دولت مردمی با عزمی که برای مقابله با هرگونه فساد دارد، در دوسال گذشته محور شناسایی، رسیدگی و برخورد با گلوگاه‌های فسادزا بوده و برخی از پرونده‌های فساد را نیز به دستگاه قضایی ارجاع داده و حال انتظار عمومی از قوه قضائیه رسیدگی به این پرونده‌هاست. تأکید بر ضرورت تبیین دستاوردهای اقتصادی دولت و رفع برخی سؤالات و ابهامات احتمالی درباره سیاست‌های اقتصادی دولت از دیگر تأکیدات رئیس جمهور در جلسه دیروز هیأت دولت بود و معاون اول رئیس جمهور و وزیر اقتصاد مکلف شدند زمینه لازم برای تحقق آن‌را فراهم کنند.
جستجو
آرشیو تاریخی