صفحات
شماره هشت هزار و سیصد و چهل و چهار - ۱۲ آذر ۱۴۰۲
روزنامه ایران - شماره هشت هزار و سیصد و چهل و چهار - ۱۲ آذر ۱۴۰۲ - صفحه ۱۹

شیطان بنفش

«سنبل آبی» یک گیاه بومی از جنگل‌های آمازون است. این گیاه در سال‌های‌ گذشته وارد ایران شد و تالاب انزلی را درگیر خود کرد و شرایطی را به وجود آورد که امروزه به‌عنوان یکی از چالش‌های این تالاب محسوب می‌شود. هدررفت آب، کاهش تنوع زیستی، انقراض و حذف گیاهان بومی، کاهش سطح پهنه‌های آبی تالاب‌ها، اختلال در تردد قایق‌های موتوری و پارویی و تسریع در روند خشک شدن تالاب‌ها از خطرات گیاه مهاجم «سنبل آبی» اعلام شده است. اما متأسفانه این گیاه هنوز به تهاجم‌های خود ادامه می‌دهد و روند مبارزه با آن به کندی پیش می‌رود.

جستجو
آرشیو تاریخی