صفحات
شماره هشت هزار و دویست و هشتاد و دو - ۲۸ شهریور ۱۴۰۲
روزنامه ایران - شماره هشت هزار و دویست و هشتاد و دو - ۲۸ شهریور ۱۴۰۲ - صفحه ۱۹

چمشک لرستان ثبت جهانی شد

نام لرستان هم با ثبت جهانی کاروانسرای چمشک در فهرست جهانی یونسکو ثبت شد. این کاروانسرا، یک بنای تاریخی در ۹۰ کیلومتری پلدختر واقع در جنوب استان لرستان است که در منطقه چمشک این شهرستان و در مسیر شاهراه شاپور خواست به خوزستان قرار دارد. این کاروانسرا دومین منزل از خرم‌آباد به خوزستان است و فاصله آن تا قلعه‌گوشه حدود ۵ فرسنگ است. پس از آن کاروانسرا‌های قلعه نصیر، اوسر، می‌شوند، چارتاق و قلعه‌رزه در این مسیر قرار گرفته‌اند. قدمت چمشک، به دوران صفوی و زمامداری شاه‌عباس اول برمی‌گردد.

 

جستجو
آرشیو تاریخی