مهدی تاج:

ترجیح ما سرمربی شاخص ایرانی است

 مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال درباره انتخاب سرمربی تیم ملی گفت: «ما جلسه مهمی با اعضای هیأت رئیسه داشتیم. در آنجا تصمیم گرفته شد طی همین هفته، فرد مورد نظر را معرفی کنیم. ترجیح ما این است که یک چهره شاخص داخلی را برای هدایت تیم ملی انتخاب کنیم.»
جستجو
آرشیو تاریخی