حذف نمایندگان ایران از جام جهانی شمشیربازی ایتالیا

 جام جهانی شمشیربازی سابر ایتالیا از پنجشنبه هفته گذشته آغاز شد. ایران چهار نماینده در روز نخست داشت که با نمایش ضعیف خود از دور رقابت‌ها کنار رفتند.
محمد فتوحی، محمد رهبری، فرزاد باهر و نیما زاهدی در جدول مقدماتی شکست خوردند و حذف شدند.
نتایج شمشیربازان ایران به شرح زیر است:
مرحله گروهی
محمد رهبری: ۴ پیروزی و ۲ شکست
محمد فتوحی: ۴ پیروزی و ۲ شکست
نیما زاهدی: ۲ پیروزی و ۴ شکست
فرزاد باهر: ۳ پیروزی و ۳ شکست
هر چهار نماینده ایران راهی جدول مقدماتی شدند.
دور نخست جدول مقدماتی:
هر چهار نماینده ایران استراحت داشتند.
دور دوم جدول مقدماتی:
محمد فتوحی ۸ - اندرو دودو از امریکا ۱۵
محمد رهبری ۱۳- جوزف کوهین از امریکا ۱۵
نیما زاهدی ۶ - ایناکی براوو از اسپانیا ۱۵
فرزاد باهر ۱۲ - انور یلدریم از ترکیه ۱۵
علی پاکدامن دیگر نماینده ایران که مستقیم در جدول اصلی به رقابت پرداخت، اولین بازی خود مقابل بازیکن کره جنوبی نتیجه را واگذار کرد.
جستجو
آرشیو تاریخی