ادعای سردسته باند سرقت

شکست عشقی و هیجان تعقیب و گریز مرا سارق کرد

سردسته باند سرقت موتورسیکلت‌ها در پایتخت مدعی است شکست عشقی و هیجان تعقیب و گریز پلیسی او را به سمت سرقت کشانده است.

13
جستجو
آرشیو تاریخی