تا روز یکشنبه انجام می‌شود

پرداخت عیدی مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی

پرداخت عیدی مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی از روز گذشته (جمعه) آغاز شده و تا روز یکشنبه عیدی تمام بازنشستگان به حساب آنها واریز می‌شود.

2

جستجو
آرشیو تاریخی