هشدارهایی که درباره چهارشنبه سوری جدی گرفته نمی شود

شب ترس و مرگ و انفجار

 چند سالی است که رسم سنتی و دیرین چهارشنبه سوری جای خود را به شبی پر از دلهره و ترس همراه با صداهای انفجار و وقوع حوادث خونین و مرگبار داده است.

13

جستجو
آرشیو تاریخی