صفحات
شماره هشت هزار و دویست و پنجاه و شش - ۲۴ مرداد ۱۴۰۲
روزنامه ایران - شماره هشت هزار و دویست و پنجاه و شش - ۲۴ مرداد ۱۴۰۲ - صفحه ۱۲

درگیری مرگبار در کارگاه گلدوزی

گروه حوادث/  مرد جوان که به هواخواهی برادرش در درگیری شرکت کرده بود، جانش را از دست داد.
به گزارش خبرنگار «ایران»، ساعت 22:30 دوشنبه 22 مردادماه، گزارش درگیری مرگباری به بازپرس محمد عارفی‌راد اعلام شد. به‌ دنبال این خبر، بازپرس ویژه قتل مشهد و تیم بررسی صحنه جرم راهی صحنه قتل که کارگاهی در شهرک شهید باهنر مشهد بود، شدند و تحقیقات ادامه یافت.
در بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد، مقتول و دو برادرش با پسری 18 ساله به نام امیر درگیر شده‌اند. در این درگیری امیر و دو برادر مقتول مجروح شده اما پسر 27 ساله به کام مرگ می‌رود. در تحقیقات اولیه یکی از شاهدان گفت: هومن و امیر در کارگاه گلدوزی کار می‌کنند. روز گذشته بر سر کار با هم درگیر شدند و این درگیری تا امروز ادامه داشت. درگیری آنها که بالا گرفت، هومن به دو برادرش هاشم و هوشنگ زنگ زد و از آنها خواست که به کارگاه بیایند. با تماس هومن، دقایقی بعد دو برادر او آمده و با امیر درگیر شدند. درگیری کم‌کم بالا گرفت و آنها دست به چاقو شده و هر چهار نفر مجروح شدند، اما به علت شدت جراحات برادر بزرگ‌تر هومن جانش را از دست داد. با توجه به اینکه امیر نیز در این درگیری مجروح شده بود، پس از درمان و بهبودی، تحقیقات از او و سایر عوامل دخیل در این پرونده توسط بازپرس جنایی در حال انجام است.

 

جستجو
آرشیو تاریخی