صفحات
شماره هشت هزار و صد و چهل و یک - ۱۱ اسفند ۱۴۰۱
روزنامه ایران - شماره هشت هزار و صد و چهل و یک - ۱۱ اسفند ۱۴۰۱ - صفحه ۸

خدمت ویژه سازمان اقتصادی کوثر برای ایثارگران


مدیرعامل سازمان کوثر گفت: با توجه به تدوین راهبردی به نام اقتصاد رهنما، سامانه‌ای به اسم امصاک را برای استعدادیابی رونمایی کردیم و به عهدی که داشتیم پایبند بودیم و هیچ انتصابی را خارج از مسیر امصاک و کانون ارزیابی انجام ندادیم. ناصر فخاری مدیرعامل سازمان اقتصادی کوثر گفت: بعد از موارد مذکور، هوشمندسازی را آغاز کردیم که یکی از آنها سامانه بامک، بازار مشترک کوثر، است که چندی پیش رونمایی شد که تمام محصولات سازمان اقتصادی کوثر در این سامانه عرضه می‌شود. فخاری افزود: پایلوت طرح ما اکنون، جامعه ایثارگر تهران، حدود ١٠٠ هزار نفر است که این محصولات با قیمت کارخانه به آنها در منزل تحویل داده می‌شود.
فاز بعدی، جامعه ایثارگر کل کشور است. همچنین، برای سه دهک پایین جامعه ایثارگری هر سه ماه یک میلیون تومان کارت کیف پول‌شان شارژ می‌شود و می‌توانند رایگان خرید کنند. در فاز سوم، تمام مردم می‌توانند از این سامانه خرید کنند و حتماً قیمت آن از بازار پایین‌تر است. البته در فاز چهارم، دیگرانی هم که تولیدات دارند، می‌توانند در این سامانه بارگذاری و محصولات‌شان را عرضه کنند.

 

جستجو
آرشیو تاریخی