اردوی راهیان نور جنوب کشور و حس و حالی عاشقانه که باید تجربه‌اش کرد

اینجا از هر سـو عطر بهشت می‌وزد

اردوهای راهیان نور کشور امسال با شعار
«ما متحدیم» همچون سال‌های گذشته پرشور و حال آغاز شد و از زائرانِ مشتاق زیادی در یادمان‌های دفاع مقدس پذیرایی کرد.

4

جستجو
آرشیو تاریخی